Cennik

ZAŁĄCZNIK NR 2
do
Regulamin korzystania z materiałów i usług w Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni Multimedialnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 04.01.2016 r.

Cennik usług MBP w Płońsku


•    Korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do INTERNETU – BEZPŁATNIE
•    skanowanie - 1 skan - 0,50 zł.

Usługi drukowania:

za drukowanie format : A4 za każdą rozpoczętą stronę:
•    tekst czarny          - 1 strona -    0,30 zł.
•    tekst kolorowy     -  1 strona -    0,60 zł.
•    druk ze zdjęciem, rysunkiem, clipem itp.
do ¼ strony A4 - 1 strona - 0,80 zł.
do ½ strony A4 - 1 strona - 1,60 zł.
do ¾ strony A4 - 1 strona - 2,40 zł.
do 1 strony A4 - 1 strona -  3,20 zł.

za drukowanie format A3 za każdą rozpoczętą stronę:

•    tekst czarny         -  1 strona -   0,60 zł.
•    tekst kolorowy     -  1 strona -  1,20 zł.                          
•    druk ze zdjęciem, rysunkiem, clipem
do ¼ strony A3 - 1 strona - 1,60 zł.
do ½ strony A3 - 1 strona - 3,20 zł.
do ¾ strony A3 - 1 strona - 4,80 zł.
do 1 strony A3 - 1 strona -  6,40 zł.
                               
Usługi kserograficzne:

odbitka A4     - 0,30 zł./str.    jednostronnie
                       - 0,25 zł./str.    dwustronnie
odbitka A3     - 0,60 zł./str.    jednostronnie
                       - 0,50 zł./ str.   dwustronnie

Przy zamówieniu dużej partii materiałów Biblioteka zastrzega sobie prawo wyznaczenia czasu wykonania usługi.

•    na folii do rzutnika                      – 2,50 zł.
•    na papierze samoprzylepnym – 2,00 zł.

Usługi laminowania:

•    1 strona A4 - 3,00 zł.
•    1 strona A3 - 3,50 zł.

Bindowanie – oprawa grzbietowa

•    do 50 kartek    - 3,50 zł.
•    51 - 100            - 4,50 zł.
•    101 - 200          - 5,50 zł.
•    powyżej 201   - 12,00 zł.
     +
•    grzbiet              - 0,70 zł.
•    okładki             - 0,50 zł.


zlecenia specjalne (poza wyżej wymienionymi) – cena do uzgodnienia

Ponadto istnieje możliwość zakupu (koszt wg cen zakupu):

•    koszulek foliowych – 0,10 zł

Za nieterminowy zwrot książek:
•    0,10  za 1 książkę za każdy rozpoczynający się dzień po ustalonym terminie zwrotu

Duplikat karty bibliotecznej: - 3,00 zł

Koszt upomnień za nieterminowy zwrot książek:
•    Koszt upomnienia telefonicznego  – 2 zł.
•    Koszt upomnienia pocztowego – 2 zł.

Koszt przesyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - wg aktualnego cennika opłat Poczty Polskiej S.A.


Płońsk, 4 stycznia 2016 roku

                                                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                                                 Miejskiej Biblioteki Publicznej
                                                                                                                                im. H. Sienkiewicza w Płońsku

                                                                                                                                         Bożena Kaliściak

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net