Kolekcja W. Bartoszewskiego

Książki darowane Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku przez Pana Władysława Bartoszewskiego
           
           

1    Bartoszewski W.  -  Pod prąd     
2    Bartoszewski W.  -  Dni walczącej stolicy     
3    Bartoszewski W.  -  To, co najważniejsze     
4    Bartoszewski W.  -  Środowisko naturalne, korzenie     
5    Tryptyk polsko-żydowski     
6    Doświadczenia lat wojny 1939-1945     
7    Bartoszewski W. Edelman M. -   I była dzielnica żydowska w Warszawie     
8    Dedykacje dla Władysława i Zofii Bartoszewskich     
9    Dedykacje dla Władysława i Zofii Bartoszewskich     
10    Bartoszewski W. Edelman M.  -  Los Żydów Warszawy 1939-1943. Getto walczy     
11    Bartoszewski W. -   Życie trudne, lecz nie nudne     
12    Bartoszewski W. -   Mój Auschwitz     
13    Bartoszewski W. Edelman M. -   Kropla drąży skałę?     
14    Bartoszewski W.  -  Powstanie warszawskie     + płyta CD
15    Bartoszewski W.  -  Opuszczeni bohaterowie     
16    Bartoszewski W.    Smolka I.   -   Pomorski A.    Mój Pen Club     
17    Bartoszewski W.      Komar M. -   … mimo wszystko     + płyta CD
18    Bartoszewski W.      Komar M. -   Wiosną jesienią: październik' 56      + płyta CD
19    Bartoszewski W. -   Ponad podziałami     
20    Bartoszewski W. -   Wspólna europejska odpowiedzialność     
21    Bartoszewski W.  - 1859 dni Warszawy     
22    Bartoszewski W.  -  Warto być przyzwoitym     
23    Bujak A.  -  Stolica niezłomna     
24    Bartoszewski W.  -   Pisma wybrane. T. 1, 1942-1957     
25    Bartoszewski W.  -   Pisma wybrane. T. 2, 1958-1968     
26    Bartoszewski W.  -   Pisma wybrane. T. 3, 1969-1979     
27    Bartoszewski W.  -   Pisma wybrane. T. 4, 1989-1990     
28    Bartoszewski W.  -   Pisma wybrane. T. 5, 1991-2001     
29    Bartoszewski W.  -   Pisma wybrane. T. 6, 2002-2012     
30     Armia Krajowa: szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego     
31    Dudek A.  -   Państwo i kościół w Polsce 1945-1970     
32    Kassow S. D. -   Kto napisze naszą historię?     
33    Sakowska R. -   Ludzie z dzielnicy zamkniętej     
34    Modras R.  -  Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939     
35    Kotula F. -  Losy Żydów rzeszowskich 1939-1944     
36    Ignatowski G. -   Kosciło wobec przejawów antysemityzmu     
37    Teczki Wojtyły     
38    Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej     
39    Wałęsa L. -   Droga do prawdy.: autobiografia     
40    Kawalec K.  -  Roman Dmowski 1864-1939     
41    Słowacki J.  -  Balladyna     
42    Saliński S. M.  -  Ptaki powracają do snów     
43    Broniewski W. -   Wiersze zebrane     
44    Skierski Z. -   Gdy słońce gaśnie     
45    Browning Ch. R.  -  Geneza "ostatecznego rozwiązania"     
46    Gilbert M. -  Atlas historii holocaustu     
47    Goldhagen D. J. -   Gorliwi kaci Hitlera     
48    Mówią świadkowie Chełmna     
49    Zarembina N. -   Auschwitz: obóz śmierci: 1942     
50    Kotula F. -   Mimo wszystko     
51    Karolevitz R. F.            Fenn R.    Dług honorowy     
52    Piotrowski S.    Sprawozdanie Juergena Stroopa     
53    Żeromski S.    Dramatu akt pierwszy     
54    Wilamowski J.    Honor, zdrada, kaźń … : afery Polski Podziemnej 1939-1945     
55    Paszko K.    Polacy i Żydzi w dialogu w latach 1979-1997     
56    Wyka K.    Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849-1869     
57    Szczygieł J.    Jak trudno kochać     
58    Skuza W.    Poeta chłopskiego buntu: wiersze wybrane     
59    Fleszarowa-Muskat S.    Kochankowie róży wiatrów     
60    Gowarzewski A. Gryszczyk B.       Konieczny A.    Od realu do Ajaxu: kulisy piłkarskich pucharów     
61    Klich A.    Bez mitów: portrety ze Śląska     
62    Krajewska-Michalska W.    W poszukiwaniu ludzkiej twarzy: "Sachsenhausen 1939-1945"     
63         Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury: między bohaterstwem a agenturą     
64         Ku prawdzie i wolności: komunistyczna bezpieka wobec  kard. Karola Wojtyły     
65         Nigdy przeciw Bogu: komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich     
66    Rudnicki J.    Mój Wehrmacht     
67    Villon F.    Wielki testament     
68    Jarmusiewicz A.    Polscy Żydzi: dziedzictwo i dialog     
69         Opozycja w PRL: słownik biograficzny 1956-89. T. 1     
70         Opozycja w PRL: słownik biograficzny 1956-89. T. 2     
71         Opozycja w PRL: słownik biograficzny 1956-89. T. 3     
72    Lasota M.    Donos na Wojtyłę: Karol Wojtyła w teczkach bezpieki     
73    Mardyła P.    Duszpasterstwo w czasach stalinowskich: władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej Kościołą rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956     
74    Wein V.    Rachmunes     
75         Jestem Józef wasz brat. T. 2     
76         Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. T. 8 cz. 1     
77         Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. T. 8 cz. 2     
78    Cichoracki P.    Droga ku anatemie: Wacław Kostek-Biernacki (1884-1957)     
79         Przeciw antysemityzmowi 1936-2009. T. 1     
80         Przeciw antysemityzmowi 1936-2009. T. 2     
81         Przeciw antysemityzmowi 1936-2009. T. 3     
82    Bereś W.                Burnetko K.     Podsadecka J.    Krąg Turowicza: Tygodnik, czasy, ludzie. 1945-1999     
83    Lengren Z.    Poradnik życiowy     
84    Zuffi S.    Rembrandt     
85    Hall A.    Osobista historia III Rzeczypospolitej     
86    Godfrey F.    Pielgrzym w Ziemii Świętej     
87         Alternatywna historia: co by było, gdyby…     
88    Weiser B.    Ryszard Kukliński: życie ściśle tajne     
89    Paul A.    Katyń: stalinowska masakra i tryumf prawdy     
90         Berlin: wspomnienia Polaków z robót przymusowych w stolicy III Rzeszy w latach 1939-1945     
91         Ocaleni z Mauthausen: relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen     
92         Marzec 1968 w dokumentach MSW. T. 1     
93    Seipla W.    Skarby Habsburgów: wystawa ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu      
94         Śladami ekspedycji Jana Czekanowskiego do Afryki Środkowej 1907-1909: katalog wystawy     
95         Cmentarz żydowski w Warszawie = Jewish cemetery in Warshaw     
96    Gilbert M.    Atlas historii Żydów     
97    Kurek E.    Dzieci żydowskie w klasztorach: udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945      
98    Kurek E.    Dzieci żydowskie w klasztorach: udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945      
99         Żeby Polska była polska: antologia publicystyki konspiracyjnej podziemia narodowego 1939-1950     
100    Mez A.    Renesans islamu     
101    Hałagida I.    "Szpieg Watykanu" : kapłan grekokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977)     
102         Bydgoszcz 3-4 września 1939: studia i dokumenty     
103    Cohen A.    Oblubienica  Pana     
104         Aktualność przesłania paryskiej "Kultury" w dzisiejszej Europie: zbiór  studiów     
105    Łożański J.    Orzeł z Budapesztu     
106    Opdyke I. G.      Armstrong J.    Ratowałam od zagłady     
107         Etyczny wymiar polityki: rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej     
108    Bogacka M.    Bokser z Auschwitz: losy Tadeusza Pietrzykowskiego     
109         Czy Polacy są antysemitami? : wyniki badania sondażowego     
110    Bauminger A.L.    Sprawiedliwi wśród narodów świata     
111    Kołacz G.    Czasami trudno się bronić: uwarunkowania postaw Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce     
112    Isakiewicz E.    Ustna harmonijka: relacje Żydów którzych uratowali od zagłady Polacy     
113    Kunert A.K.    Ilustrowany przewodnik po Polsce podziemnej 1939-1945     
114         Zagłada Żydów na Rzeszowszczyźnie: album pamięci = Extermination of Jews in the Rzeszów Region: album of remembrance      
115         Zamek Królewski w Warszawie     
116    Zięba M.    Epoka Jana Pawła II: zrozumieć niezwykły pontyfikat     
117    Tischner J.    "Bądź wolność Twoja": Józef Tischnera refleksje nad życiem publicznym     
118    Maliński M.    Przewodnik po życiu Karola Wojtyły     
119         Kryptonim "Orzeł": Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w dokumentach 1947-1954     
120    Mularczyk A.    Katyń: post mortem: opowieść filmowa     
121    Heydecker J. J.    Moja wojna: zapiski i zdjęcia z szesciu lat w hitlerowskim Wehrmachcie     
122    Benedykt XVI    Encyklika Deus caritas est Ojca Swiętego Benedykat XVI do Biskupów prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej     
123    Benedykt XVI    Jezus z Nazaretu. Cz. 2      
124    Kister A. G.     Pretorianie: Polski Samodzielny Batalion Specjalny i wojska wewnętrzne: 18 X 1943-26 III 1945      
125         Niepodległość     
126    Starachowicz Z.    Sonderaktion Krakau: wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6-10 listopada 1939 roku)     
127    Soból T.    Imperium głupków     
128    Haenel Y.    Jan Karski: powieść     
129         Z dziejów polskiego patriotyzmu: wybór tekstów     
130         Losy żydowskie: świadectwo żywych. T. 1     
131         Losy żydowskie: świadectwo żywych. T. 2     
132         Losy żydowskie: świadectwo żywych. T. 3     
133    Zawada A.    Literackie półwiecze 1939-1989     
134    Bechta M.    Rewolucja, mit, bandytyzm: komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944     
135    Jabłońska R.    Sen na cztery ręce     
136    Szczerba D.    Dotyk miłosierdzia     
137    Pemper M.    Prawdziwa historia listy Schindlera     
138    Chlebowski C.    "Ponury" major Jan Piwnik 1912-1944     
139    Twardowski J.    Ludzie, których spotkałem     
140    Kołakowski L.    Bóg nam nic nie jest dłużny: krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu     
141    Tornielli A.    Ratzinger strażnik wiary     
142    Ratzinger J.    Sól ziemi: chrzescijaństwo i Kosciół katolicki na przełomie tysiącleci     
143         Inferno of Choices: Poles and the Holocaust     
144    Łętocha B.              Głowicka Z.    Afisz żydowski w II Rzeczypospolitej     
145    Zakrzewski S. Z.    Na wozie i pod wozem: autobiografia oficera wywiadowczego "Dwójki" 1890-1945     
146    Goldhagen D. J.    Wiek ludobójstwa     
147    Drzymała K.    Oddział partyzancki "Żbik" z Obwodu Gorlice AK     
148    Duffy P.    Bracia Bielscy: historia żydowskich partyzantów, którzy rzucili wyzwanie 1890-1945     
149    Ringelblum E.    Kronika getta warszawskiego: wrzesień 1939 - styczeń 1943     
150         Obok. Polska-Niemcy: 1000 lat historii w sztuce     
151    Unterman A.    Encyklopedia tradycji i legend żydowskich     
152         NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 2, Ruch społeczny     
153         NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 3, Polska północna     
154         NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 4, Polska zachodnia     
155         NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 5, Polska środkowo-wschodnia     
156         NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 6, Polska południowa     
157         NSZZ "Solidarność" 1980-1989. T. 7, Wokół "Solidarności"     
158         Służba bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990: region łódzki     
159         Ruch wsparcia "Solidarności" : środowiska wolnego świata przeciw zniewoleniu Polski     
160         "Twórczość obca nam klasowo": aparat represji wobec środowiska literackiego 1956-1990     
161    Gładysiak Ł.    Zabijajcie wszystkich: einsatzgruppen 1938-1941     
162         Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, 1918-1939: Żydzi bojownicy i niepodległość Polski     
163         Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, 1918-1939: Żydzi bojownicy i niepodległość Polski     
164         Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 2, Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej 1939-1945: wybór źródeł     
165         Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 2, Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej 1939-1945: wybór źródeł     
166    Hejke K.    Cmentarz Bernardyński w Wilnie     
167         U tronu Królowej Polski: Jasna Góra w dziejach kultury i duchowości polskiej     
168    Bujak A.    Mała ojczyzna Jana Pawła II     
169    Hejke K.    Cmentarz Łyczakowski w fotografii Krzysztofa Hejke     
170    Turowski G.    Karol Wojtyła: przyjaciel, kardynał, papież     
171    Blažek P.    Ryszard Siwiec 1909-1968     
172         Orzeł i trzy korony: sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.)     
173    Chojnacki P.    Ur.'68: notatki z ulic Krakowa 1988-1989     
174    Chlebowski C.    W armi państwa podziemnego     
175         Stefan Kotarbiński;:1901-1989     
176    Smoleń K.          Świebocka T.    Auschwitz: zbrodnia przeciwko ludzkości     
177    Bujak A.    Auschwitz-rezydencja śmierci     
178         Skarbiec Katedry Wileńskiej     
179    Kotarba R.    Niemiecki obóz w Płaszowie: 1942-1945     
180    Bujak A.                           Mari A.    Rok 27.: w drodze do domu ojca: fotokronika     
181         Polacy i Niemci przeciwko komunistycznej dyktaturze     
182    Kołodziejczyk R.     Piotr Steinkeller: kupiec i przemysłowiec: 1799-1854     
183    Strzembosz T.    Akcje zbrojne podziemnej Warszawy: 1939-1944     
184    Pałasiński J.    Wprost z oblężonej świątyni     
185    Steinborn B.    Malarz Daniel Schultz: Gdańszczanin w służbie królów polskich     
186    Gajcy T.    Utwory zebrane: poezje i dramat "Homer i Orchidea"     
187    Hollender T.    Wiersze: satyry: fraszki     
188    Nałkowska Z.    Niedobra miłość     
189    Klotz A.    Zapiski konspiratora: 1939-1945     
190         Kościół w godzinie próby: 1945-1989: nieznane dokumenty i świadectwa     
191    Abramow-Newerly J.    Lwy wyzwolone     
192    Boniecki A.               Kolenda-Zaleska K.    Zrozumieć papieża: rozmowy o encyklikach     
193    Nossal A.    Być dla, czyli myśleć sercem     
194    Gombrowicz W.    Trans-Atlantyk; ślub     
195    Ziółkowska-Boehm A.    Na tropach Wańkowicza po latach     
196         Operacja "Burza" i powstanie warszawskie 1944     
197         Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa. T. 1: Działalność w latach 1945-1947     
198    Potocki J.    Rękopis znaleziony w Saragossie     
199    Makuszyński K.    "Bo Polska zapamięta najdroższe swe chłopieta!": wiersze i piosenki żołnierskie 1919-1920     
200    Bryll E.    Adwent     
201    Paszkiewicz H. Paszkiewicz P.   Krajewska M.    Cmentarze żydowskie w Warszawie     
202    Dąmbski S.    Egzekutor     
203    Duraczyński E.    Polska 1939-1945: dzieje polityczne     
204    Bratny R.    Kolumbowie Rocznik 20     
205    Gajcy T.    Utwory wybrane: wiersze-poematy-proza     
206    Hartglas A.    Na pograniczu dwóch światów     
207    Żeleński T.    Słówka     
208         Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K     
209         Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż     
210         Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956: słownik biograficzny. T. 1     
211         Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956: słownik biograficzny. T. 2     
212         Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956: słownik biograficzny. T. 3     
213         Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956: słownik biograficzny. T. 4     
214    Kochav S.    Izrael: ludzie, historia, tradycja     
215         Tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta     
216    Skwarnicki M.    Requiem dla Jana Pawła II     
217    Littell J.    Łaskawe     
218    Kapuściński R.    Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku     
219    Szczepański J. J.    Kadencja     
220    Sielski A.    Sprawa Wallenberga     
221    Staliński T.    Śledztwo     
222    Gombrowicz W.    Kosmos     
223    Żeleński T.    Reflektorem w mrok     
224    Domańska A.    Paziowie króla Zygmunta     
225    Perechodnik C.    Spowiedź     
226    Broniewski W.    Wiersze i poematy     
227    Chamfort S. R. N.    Charaktery i anegdoty     
228    Koroblowski E.    Późne popołudnie     
229    Machcewicz A.    Kazimierz Moczarski. Biografia     
230         Kryptonim "Klan": służba bezpieczeństwa wobec NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. T. 1, Wrzesień 1980-wrzesień 1981     
231    Herling-Grudziński G.    Dziennik pisany nocą: (1984-1988)     
232    Wierzyński K.    Kurhany     
233    Jankowski S. M.    Steny biją celnie     
234    Muratow P.    Obrazy Włoch: Rzym     
235    Lewińska M.    Posuń się     
236         Co nas łączy? : dialog z niewierzącymi     
237    Żbikowski A.    Żydzi, antysemityzm. Holokaust     
238         Pamięci bliskich. Cz. 2     
239         Pamięci bliskich. Cz. 2     
240    Grynberg M.    Auschwitz: co ja tu robię?= what am i doing here? = was mache ich hier?     
241    Bem M.    Sobibór: exodus: 14 października 1943     
242    Pleskot P.    Intelektualni sąsiedzi: kontakty historyków polskich ze środowiskiem "Annales" 1945-1989     
243    Szczawiej J.    Łuny kamienne: 1930-1959     
244    Alkifon    Listy heter     
245    Hertz P.    Miary i wagi     
246    Szlengel W.    Co czytałem umarłym     
247    Prowincjusz J.    Gadułą     
248    Amiel I.    Podwójny krajobraz     
249    Szatsznajder J.    Dopisany życiorys… Władysława Ossowskiego     
250    Fawcett P. H.    Śladami Inków     
251    Fiedler A.    Rio de Oro: na ścieżkach indian brazylijskich     
252    Kosiarz E.    Bitwy morskie     
253    Koźniewski K.    Wszystko w porządku     
254    Łępkowski A.    Tak było…: Birkenau-Buchenwald-Ohrdruf-Crawinkel-Leitmaritz     
255    Jost H.    Zakopane czasu okupacji: wspomnienia     
256    Małkowska E.    Synagoga na Tłomackiem     
257    Brandstaetter R.    Dzień gniewu     
258    Bąk W.    Zwycięstwo jesienne     
259         Patriotyzm Polski: Jaki jest? Jaki winien być?     
260    Adenauer K.    Wspomnienia     
261         W rumuńskiej pułapce: internowanie Józfa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych     
262    Miszczak K.    Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD - Sojusz'90/Zieloni w latach 1998-2005     
263         Wołyń 1943: rozliczenie     
264         Podręcznik dialogu: zaufanie i tożsamość     
265         Dojrzałe sąsiedztwo: stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011      
266    Kruszyński M.    Ambasada RP w Moskwie 1921-1939     
267         Poezja romani: kiedyś byliśmy ptakami     
268    Polak W.    Anatomia agenta: historia tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie "Karol" (1878-1883)     
269    Ambrogetti F. Rubin S.    Jezuita: papież Franciszek: wywiad rzeka z Jorge Bergoglio     
270    Reymont W. S.    Rok 1794: powieść historyczna. T. 1, Ostatni Sejm Rzeczypospolitej     
271    Reymont W. S.    Rok 1794: powieść historyczna. T. 2, Nil desperandum     
272    Reymont W. S.    Rok 1794: powieść historyczna. T. 3, Insurekcja     
273         Niepodległość     
274    Hemar M.    Dom jest daleko. Polska wciąż jest blisko: wybór wierszy i piosenek      
275    Jankowiak S.    Wielkopolska w okresie stalinizmu: 1948-1956     
276         Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce     
277         Spór o powstanie: powstanie warszawskie w powojennej publicystyce polskiej 1945-1981     
278    Czapski J.    Świat w moich oczach     
279    Miłosz Cz.    Wiersze wybrane     
280    Peska R.    O śmierci myślałem jak o zbawieniu     
281         NSZZ "Solidarność" w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa 1980-1981     
282    Tolnai O.    Poeta ze smalcu     
283    Bauman J.    Zima o poranku     
284    Siedlecki  J. N. Olszewski K. Borowski T.    Byliśmy w Oświęcimiu     
285    Grynberg M.    Ocaleni z XX wieku: po nas nikt już nic opowie, najwyżej ktoś przeczyta…     
286    Sękowski P.    Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949     
287    Żebrowski R.    Zbigniew Herbert: "kamień na którym mnie urodzono"     
288         Przeciw czerwonej dyktaturze     
289    Goldhagen D. J.    Niedokończony rozrachunek     
290    Grynberg H.    Kadisz     
291    Dąbrowska M.    Przygody człowieka myślącego     
292    Draus J. Terlecki R.    Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939-1945     
293    Broszkiewicz J.    Długi deszczowy tydzień     
294    Grubiński W.    Historia na wyrywki     
295    Rajzman E.    Spalony gołąb: wybór wierszy     
296    Garczyński S.    Wacława dzieje: poema     
297    Garczyński S.    Wacława dzieje: poema     
298    Staff L.    Wybór poezyj     
299    Stiller R.    Semantyka zbrodni: nota katyńska z 25 kwietnia 1943 i sowiecki sposób myślenia     
300    Jampolski B.    Trzy wiosny     
301    Rudnicki A.    Czysty nurt     
302    Zawieyski J.    Powrót przełęckiego: sztuka w trzech aktach     
303    Kisielewski S.    Zanim nadejdzie śmierć     
304    Musierowicz M.     Ida sierpniowa     
305    Rodziewiczówna M.    Macierz     
306    Schreiner A.    Królowa Rycheza = Königin Richeza     
307    Jan Paweł II    … cóż powiedzieć: żal odjeżdżać!: Jan Paweł II w Polsce: Fragmenty homilii i przemówień     
308    Lustiger J. M.    Bądźcie szczęśliwi     
309    Jan Paweł II    Polska 1999: przemówienia o homilie     
310    Ratzinger J.    Bóg i świat: wiara i życie w dzisiejszych czasach     
311    Zięba M.    Po szkodzie? Przed szkodą?: o Polsce, kapitalizmie i kontemplacji     
312    Ratzinger J.    Europa Benedykta: w kryzysie kultur     
313    Pałasiński J.    Papież już nie umrze…     
314         Zakony pod presją bezpieki: aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944-1975     
315    Niemiera J.    Piosenki ludowe     
316    Weigel G.    Boży wybór: papież Benedykt XVI i przyszłość Koscioła katolickiego     
317    Szulc T.    Papież Jan Paweł II: biografia     
318    Jan Paweł II    Jan Paweł II: 31 maja 1997-10 czerwca 1997: przemówienia, homilie     
319    Jan Paweł II    Autobiografia     
320    Jan Paweł II    Przekroczyć próg nadziei: Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego     
321         Byliśmy z Nim: czytelnicy "Gazety Wyborczej"     
322    Kisielewski S.    Z literackiego lamusa     
323    Jan Paweł II    Pytania do Papieża     
324    Krzywicka I.    Wyznania gorszycielki     
325    Słonimski A.    Gwałt na Melpomenie     
326    Burnett F. H.    Mały Lord     
327    Szenwald L.    Wiersze liryczne     
328    Gombrowicz W.    Pornografia     
329    Borowski T.    Utwory zebrane. T. 1     
330    Bartoszewski W.    Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt: Die Erfahrung meines Lebens     
331    Rymkiewicz J. M.    Wielki książę     
332    Bartoszewski W. Edelman M.    Losy Żydów Warszawy: 1939-1943; Getto walczy     
333    Shalev Z.    Życie miłosne     
334    Conti I.    Cztery pory pieśni nieustającej     
335    Wierzyński K.    Wybór poezji     
336    Pasek W.    Żmudzin" Bolesław Kontrym: 1898-1953     
337    Szaniawski J.    Pułkownik Kukliński - tajna misja     
338    Filar W.    Przebraże bastion polskiej samoobrony na Wołyniu     
339    Filipowicz R.    Kolonia Wileńska - czas wojny     
340    Ney-Krwawicz M.    Pdznaka Pamiątkowa Armii Krajowej     
341    Krajewski K.    "Szczęsny" generał Stanisław Karolkiewicz: 1918-2009     
342    Baran A. F.    Profesor Strzembosz historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca     
343    Cramer R. B.    Dlaczego Izrael przegrał?     
344    Stryjkowski J.    Sen Azrila     
345    Słonimski A.    Wybór poezji     
346    Karpiński W.    W Central Parku     
347    Shakespeare W.    Hamlet     
348    Augustyński Z.    Dziennikarstwo i polityka: wspomnienia redaktora naczelnego "Gazety Ludowej"     
349    Skwarnicki M.    Księga pociechy: modlitwy dla chorych     
350    Bartoszewski W.    Herbst der Hoffnungen: Es lohnt sich, anständig zu sein: Mit einem Nachwort herausgegeben von Reinhold Lehmann     
351    Bartoszewski W.    Aus der Geschichte lernen?     
352    Michna A.    Siostry zakonne - ofiary zbrodni nacjonalistó ukraińskich: na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947     
353         Białe plamy. 3     
354    Jan Paweł II    Redemptor hominis: encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II     
355    Jan Paweł II    Tryptyk rzymski: medytacje     
356    Jan Paweł II    Dives in misericordia: encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o bożym miłosierdziu     
357    Jan Paweł II    Wstańcie, chodźmy!     
358    Żaryn J.    Kościół w Polsce     
359    Jankowski G.    Ojcze nasz: życie największego Polaka: 18 V 1920 - 2 IV 2005     
360    Lem S.    Maska     
361    Iłłakowiczówna K.    Z rozbitego fotoplastikonu     
362    Słonimski A.    Wiersze: 1958-1963     
363    Hertz P.    Gra tego świata     
364    Kapuściński R.    Jeszcze dzień życia     
365    Kopf S.    Sto dni Warszawy     
366    Chmielewska M.    Wszystko co uczyniliscie…     
367    Herling-Grudziński G.    Sześć medalionów i Srebrna Szkatułka     
368    Kapuściński R.    Kapuściński - nie ograniczam świata     
369    Łobodowski J.    Dwie książki     
370    Leśmian B.    Wiersze wybrane     
371    Ostrowska B.    Wiersze wybrane     
372    Borowski T.    Utwory zebrane: w pięciu tomach. T. 2, Proza 1945-1947     
373    Borowski T.    Utwory zebrane: w pięciu tomach. T. 3, Krytyka literacka i artystyczna     
374    Borowski T.    Utwory zebrane: w pięciu tomach. T. 4, Publicystyka     
375    Borowski T.    Utwory zebrane: w pięciu tomach. T. 2, Proza 1948-1951     
376    Kowalska J.    Pogranicze     
377    Miłosz Cz.    Zaczynając od moich ulic     
378    Wierzyński K.    Sen mara: poezje     
379    Wierzyński K.    Tkanka ziemi     
380    Gombrowicz W.    Dziennik: 1953-1956     
381    Gombrowicz W.    Dziennik: 1957-1961     
382    Gombrowicz W.    Dziennik: 1961-1966     
383    Herling-Grudziński G.    Upiory rewolucji     
384    Herling-Grudziński G.    Dziennik pisany nocą: 1971-1972     
385    Hen J.    Przed wielką pauzą     
386    Michnik A.    Kościół, lewica, dialog     
387         Nie było powrotu: wspomnienia wypędzonych     
388    Appignanesi L.    Żegnając umarłych: pamiętnik rodzinny     
389    Williams B.    Lenin     
390    Korczak J.    Konspiratorzy i zdrada     
391    Torzecki R.    Polacy i Ukraińcy: sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej     
392    Wroniszewski J. K.    Różdżka Jessego     
393    Iwaszkiewicz J.    Dzienniki 1911-1955     
394    Wiesel E.    Żebrak z Jerozolimy     
395    Stein E.    Twierdza duchowa     
396    Głuchowski P. Kowalski M.    Odwet: prawdziwa historia braci Bielskich     
397    Ozminkowski V. Olczak M. A.    Pan doktor i Bóg: Marek Edelman: bohaterski, genialny, nieznośny     
398    Büscher W.    Podróż przez Niemcy     
399    Jurkiewicz J.    Z Tarnopola do oddziału "Orlika"     
400    Kuper J.    Dziecko holocaustu     
401    Żywulska K.    Przeżyłam Oświęcim     
402    Barbur E. Urbański K.    Właśnie Izrael: "gadany" przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela     
403         Literatura polska wobec zagłady     
404    Huelle P.    Weiser Dawidek     
405    Stanisławczyk B.    Czterdzieści twardych     
406    Pankiewicz T.    Apteka w getcie krakowskim     
407    Rozewicz J.    Wszystko zależy od przypadku     
408    Piotrowski M.    Nie tylko w Ravensbrück: … 1723 dni za drutami KL Auschwitz, Neuengamme, Ravensbrück, Berlin-Lichterfelde     
409    Gawryś C.    Scieżki ocalenia     
410    Assuntino R. Goldkorn W.    Strażnik: Marek Edelman opowiada     
411    Błoński J.    Biedni Polacy patrzą na getto     
412    Korczak J.    Myśli     
413    Królak T.    Pontyfikat dla świata: Jan Paweł II     
414    Reymont W. S.    Reymont we Francji: listy do tłumacza "Chłopów" F.L. Schoella     
415    Parnicki-Pudełko S.    Olimpia i olimpiady     
416    Caldwell E.    Poletko Pana Boga     
417    Sloan J. P.    Jerzy Kosiński: biografia     
418    Twain M.    Przygody Hucka     
419    Defoe D.    Roxana, czyli szczęśliwa kochanka     
420    Sienkiewicz H.    W pustyni i w puszczy     
421    Porter E. H.     Pollyanna dorasta     
422    Porter E. H.     Pollyanna     
423    Kersten K.    Narodziny systemu władzy: Polska 1943-1948     
424    Ther P.    Ciemna strona państw narodowych: czystki etniczne w nowoczesnej Europie     
425    Czocher A.    W okupowanym Krakowie: codzienność polskich mieszkańców miasta 1939-1945     
426    Hen J.    Nie boję się bezsennych nocy…: z księgi drugiej     
427    Węgierski J. J.    Bardzo różne życie: we Lwowie, w sowieckich łagrach, na Śląsku     
428    Raina P.    Bliski szpieg     
429         Wspomnienia więźniów Pawiaka     
430         Kongres kultury polskiej 2000     
431         Encykliki Ojca Śwoętego Jana Pawła II. T. 1     
432         Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 2     
433         Polski Pen Club: 1925-2005: Księga Pamiątkowa     
434         Operacja "Zorza II":  Służba Bezpieczeństawa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987)     
435    Chmielarz A. Kunert A. K. Piontek E.    Proces moskiewski przywódców Polskiego Państwa Podziemnego     
436    Rossino A.B.    Hitler uderza na Polską: blitzkrieg, ideologia i okrucieństwo     
437    Ślaski J.    Polska walcząca. T. 1     
438    Ślaski J.    Polska walcząca. T. 2     
439    Ślaski J.    Polska walcząca. T. 3     
440    Knight. E.    Lassie wróć!     
441    Stulgińska Z.    Mąż z ogłoszenia     
442    Baranowski K.    Droga na Horn     
443    Meissner J.    Czarna bandera: powieść o korsarzu Janie Martenie     
444    Meissner J.    Zielona brama: opowieśćo korsarzu Janie Martenie     
445    Korabiewicz W.    Dobry simba     
446    Łyczywek R. Missuna O.    Sztuka wymowy sądowej     
447    Rolland R.    Jan Krzysztof. T. 1     
448    Rolland R.    Jan Krzysztof. T. 2     
449         Encyklopedia. T. 1     
450         Encyklopedia. T. 2     
451         Encyklopedia. T. 3     
452         Encyklopedia. T. 4     
453         Encyklopedia. T. 5     
454         Encyklopedia. T. 6     
455         Encyklopedia. T. 7     
456         Encyklopedia. T. 8     
457         Encyklopedia. T. 9     
458         Encyklopedia. T. 10     
459         Encyklopedia. T. 11     
460         Encyklopedia. T. 12     
461         Encyklopedia. T. 13     
462         Encyklopedia. T. 14     
463         Encyklopedia. T. 15     
464         Encyklopedia. T. 16     
465         Encyklopedia. T. 17     
466         Encyklopedia. T. 18     
467         Encyklopedia. T. 19     
468         Encyklopedia. T. 20     
469         Encyklopedia. T. 21     
470         Działalność informacyjna Polskiego Państwa Podziemnego     
471    Bartoszewski W.    Mimo wszystko     
472    Bartoszewski W., Lewinówna Z.    Ten jest z ojczyzny mojej: Polacy z pomocą Żydom 1939-1945     
473    Czajka M.    Słowni biograficzny XX wieku     
474    Pawlicka K.    Polityka władz wobec Kościoła katolickiego : grudzień 1970-październik 1978     
475    Ambrogetti F., Rubin S.    Jezuita Papiez Franciszek: wywiad rzeka z Jorge Bergoglio     
476    Turowicz J.    Wierność: rozmowy z jerzym Turowiczem     
477    Weigel G.    Ostateczna rewolucja: Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu     
478         W obronie ojczyzny i Kościoła: komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich     
479    Stankiewicz-Januszczak J.    Dziś mówię ludziom, co mówiłam Bogu     
480    Majchrowski J. M.    Geneza politycznych ugrupowań katolickich: Stronnictwo Pracy, grupa "Dziś i Jutro"     
481    Janik R.    Sekty i związki religijne: zarys     
482    Bergoglio J. M.    W niebie i na ziemi     
483    Jan Paweł II    Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999: przemówienia, homilie     
485    Tischner J.    W krainie schorowanej wyobraźni     
486    Madajczyk P.    Na drodze do pojednania: wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku     
487    Życiński J.    Wiara wątpiących     
488    Życiński J.    Ziarno samotności     
489    Sowiński S., Zenderowski R.    Europa drogą Kościoła: Jan Paweł II o Europie i europejskości     
490    Życiński J.    Od Manhattanu do Emaus     
491    Szczypiorski A.    Msza za miasto Arras     
492    Życiński J.    Kuszenie Pana Cogito     
493         Żołnierz poeta czasu kurz…     
494    Zaremba T.    Widziane w haiku     
495    Ciesielski E.    Wspomnienia oświęcimskie     
496    Jeleński K.A.    "Kultura" : Polska na wygnaniu     
497    Janowska A.    Krzyżówka     
498    Zagajewski A.    Płótno     
499    Ossowska M.    Intymny portret uczonych: korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich     
500    Marianowicz A.    Pchli targ po remoncie     
501    Toruńczyk B.    Z opowieści wschdnioeuropejskich     
502    Kępiński A.    Refleksje oświęcimskie     
503    Raabe S., Womela P.    Pakt Hitler-Stalin i wybuch II wojny światowej     
504    Zawieyski J.    Dzienniki. T. 1: wybór z lat 1955-1959     
505    Zawieyski J.    Dzienniki . T. 2: wybór z lat 1960-1969     
506    Wyka K.    Krzysztof Baczyński: 1921-1944     
507    Świderski R.    Jeszcze jeden z AK     
508    Grynberg  H.    Dziedzictwo     
509    Wyka K.    O potrzebie historii literatury: szkice polonistyczne z lat 1944-1967     
510    Petry Mroczkowska J.    Siedem grzechów głównych dzisiaj     
511    Wysocki W.J.    Bóg na nieludzkiej ziemi: życie religijne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych: Oświęcim - Majdanek - Stutthof     
512    Święch J.    Poeci i wojna: rozprawy i szkice     
513    Wilczyńska S.    Słowo do dzieci i wychowawców     
514    Głąbiński S.    Wspomnienia polityczne     
515    Pollack M.    Śmierć w bunkrze: opowieść o moim ojcu     
516    Herling-Grudziński G.    Wędrowiec cmentarny     
517    Augustyński Z.    Dziennikarstwo i polityka: wspomnienia redaktora naczelnego "Gazety Ludowej"     
518         Rozmowy na koniec wieku     
519         Rozmowy na koniec wieku. T. 2     
520    Szymborska W.    Wystarczy   

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net