Powiatowy Konkurs Recytatorski
2018-02-02 13:25:30POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

„Adam ASNYK i Zbigniew HERBERT.  Siła twórczości poety - filozofa i poety - kultury”


1.    Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

2.    Termin: 20 marca 2018 roku, godz. 10.00  w Czytelni MBP.

3.    Cele konkursu:
-    popularyzowanie literatury polskiej,
-    kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego,
-    doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów,
-    inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4.    Zasady uczestnictwa:
-    recytatorzy występują w dwóch kategoriach:
•    młodzież klas II – III szkół gimnazjalnych,
•    młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
-    repertuar recytatora stanowi jeden wybrany wiersz z twórczości poetyckiej Adama Asnyka lub Zbigniewa Herberta; czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut,
-    szkoły mogą zgłosić maksymalnie pięciu recytatorów. W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych,
-    kolejność prezentacji zostanie ustalona w drodze losowania,
-    zgłoszenie odbywa się poprzez  dostarczenie Karty Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 roku na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza
ul. Północna 15 B, 09-100 Płońsk
lub drogą mailową:
czytelnia@mbp-plonsk.pl

5.    Kryteria oceny:
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatorów według następujących kryteriów:
-    dobór repertuaru,
-    dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
-    interpretacja utworów,
-    kultura mowy,
-    ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

6.    Przebieg konkursu:
-    do 15 marca 2018 roku – przyjmowanie zgłoszeń uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych,
-    20 marca 2018 roku, godz. 10.00 przesłuchania konkursowe,
-    20 marca 2018 roku, godz. 13.00 wręczenie nagród laureatom konkursu.

Po przesłuchaniach konkursowych (ok. godz. 12.00),  a przed wręczeniem nagród i wyróżnień zapraszamy na
recital poezji śpiewanej pt. Herbert i Asnyk: dwa spojrzenia  w wykonaniu barda Kuby Michalskiego.

7.    Nagrody:
Nagrody rzeczowe i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych kategoriach (młodzież klas II – III szkół gimnazjalnych, młodzież szkół ponadgimnazjalnych). Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP w Płońsku: www.mbp-plonsk.pl
Tutaj dostępny jest również Regulamin Konkursu i Karta Uczestnika.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.  23 662-24-56 (w godz. 10.00 – 18.00).


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


______________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wpłynęło dnia………………….KARTA UCZESTNIKA
 (czytelnie wypełnić pola drukowanymi literami)

POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Adam ASNYK i Zbigniew HERBERT. Siła twórczości poety – filozofa i poety – kultury”
20 marca 2018 r. godz. 10.00 Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
_____________________________________________________________________________

Po zapoznaniu się z Regulaminem zgłaszam swój udział w Konkursie.

Imię i nazwisko uczestnika:

.........................................................................................................................................................
Klasa i wiek uczestnika:

........................................................................................................................................................
Nazwa szkoły, adres z kodem, telefonem i e-mail:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Repertuar:

Imię i nazwisko autora Tytuł wiersza                  Czas prezentacji   

       

Adres i telefon nauczyciela (opiekuna artystycznego):

...................................................................................................................Data i podpis uczestnika                                                                                                Pieczątka szkoły

                                                                                            ..................................................

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net