Inspirująca Biblioteka 2017
2017-12-18 16:52:08

Konkurs „Inspirująca Biblioteka 2017”
III miejsce dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku
Zobacz:
Galeria


Z przyjemnością informujemy, iż Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku zajęła III miejsce w drugiej edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego  „Inspirująca Biblioteka 2017” za realizację projektu pn: XII Płońskie Zaduszki Literacko-Muzyczne „Pamięć za serce”. To kolejne wyróżnienie dla cyklicznego widowiska multimedialnego opartego na wybranych wątkach historii regionu, które cieszy organizatorów: zarówno Bibliotekę  w roku jubileuszu 70.lecia, jak i Szkołę Muzyki i Tańca „Nutka” obchodzącej 15.lecie swojej działalności.  Dyplom i gratulacje odebrała dyrektor MBP Bożena Kaliściak podczas uroczystości, która odbyła się 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z udziałem jej dyrektora dr Michała Strąka. 
 
Konkurs „Inspirująca Biblioteka 2017” zorganizowano w ramach Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020 pole strategiczne B „Uczestnictwo – włączenie – spójność”, a jego celem było aktywizowanie społeczności lokalnych do uczestnictwa w kulturze, wzmacnianie spójności terytorialno-społecznej Mazowsza, umacnianie kapitału społecznego i budowanie wspólnot lokalnych poprzez wspieranie bibliotek publicznych w podejmowaniu działań nastawionych na poszerzenie formuły działalności w kierunku „miejsca kultury”. Celem szczegółowym zaś, było wyłonienie i nagrodzenie biblioteki, która zorganizowała w okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 roku najciekawsze wydarzenie kulturalne we współpracy przynajmniej z jednym partnerem samorządu lokalnego i jednym partnerem organizacji pozarządowych. W tym roku uprawione do udziału w konkursie były biblioteki z gmin miejskich zorganizowane w formie samodzielnych instytucji kultury z wyłączeniem dzielnicowych bibliotek warszawskich.
Decyzją konkursowego jury pod przewodnictwem Pani Beaty Golatowskiej – z niewielką różnicą głosów - I miejsce zajęła Książnica Płocka im. W. Broniewskiego za projekt pn: ”O szablę Marszałka”, II miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nałkowskiej za projekt pn: „Nakręceni na historie”  oraz  III miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku za projekt pn: Płońskie Zaduszki „Pamięć za serce” pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Płońsk. Wszystkie nagrodzone projekty wyrosły z potrzeby kultywowania historii ziemi ojczystej, umacniania postaw  patriotycznych oraz rozbudzania wyobraźni twórczej i promowania utalentowanej młodzieży.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i partnerom, którzy aktywnie współpracują prze realizacji dorocznego widowiska pn: Płońskie Zaduszki „Pamięć za serce”, szczególnie Miejskiemu Centrum Kultury, płońskim szkołom, Towarzystwu Miłośników Ziemi Płońskiej, Płońskiej  Jednostce Strzeleckiej 1006, Parafii św. M.M. Kolbego oraz  mediom lokalnym.  To ważne wydarzenie społeczno-kulturalne w Płońsku, które – już to wiemy – inspiruje do podobnych działań inne środowiska.

Bożena Kaliściak

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net