WPROWADZENIE

System Biblioteczny MATEUSZ, ktry u nas funkcjonuje, niesie ze sob wiele moliwoci. Chcemy przybliy Pastwu niektre z nich.

DOSTPNO POZYCJI

  • Cz ksigozbioru biblioteki jest dostpna tylko na miejscu.
  • Czasopisma (poza numerem biecym) 7 dni
  • Wypoyczenia dugoterminowe do 30 dni
  • Wypoyczenia krtkoterminowe 14 dni i 2 dni
Ksiki do wypoyczenia mona zarezerwowa oraz obejrze dugo kolejki oczekujcych. Dugo kolejki do jednej pozycji nie moe przekracza 5 osb. Jeeli dostpne s np. 2 egzemplarze danego tytuu, maksymalnie wyniesie ona wtedy 2 x 5 - 10 osb.


W polu DOSTPNO widzimy, czy mona wypoyczy dan pozycj, czy te jest dostpna tylko na miejscu.

TWOJE KONTO

Po wybraniu tej zakadki moliwe jest zalogowanie si do systemu. Z karty czytelniczej naley przepisa jej NUMER i PIN (prosz pamita o skasowaniu sw "NR" i "PIN" !) , a wwczas na ekranie wywietlona zostanie strona z informacjami o stanie konta (np. czy nie jest zablokowane z powodu przetrzymania ksiek).


PROLONGATA PRZEZ INTERNET

Przesunicie terminu zwrotu (jednorazowo na okres 7 dni!) jest moliwe jeeli:
  • termin zwrotu jeszcze nie upyn;
  • na pozycj nie ma rezerwacji.

REZERWACJE PRZEZ INTERNET

Na pocztek naley sprawdzi dostpno danej pozycji. Jeeli wszystkie egzemplarze poszukiwanej ksiki zostay wypoyczone, wtedy moemy dokona rezerwacji. W tym celu musimy poprzez zakadk TWOJE KONTO zalogowa si do systemu. Nastpnie w katalogu szukamy pozycji i naciskamy klawisz ZAREZERWUJ.


SYGNALIZACJA DOSTPNOCI ZAREZERWOWANYCH POZYCJI

Kolor wiersza tabeli REZERWACJE oznacza:
  • rowy - jestemy na dalszym miejscu kolejki oczekujcych;
  • ty - jestemy na pierwszym miejscu kolejki, pozycja jeszcze nie zostaa zwrcona;
  • zielony - zarezerwowana pozycja jest do odbioru.

EDYCJA REZERWACJI

Istnieje moliwo przeduenia czasu rezerwacji ksiki. W tym celu naley nacisn klawisz PRZEDU - rezerwacja zostanie przesunita o 30 dni. Jeeli rezygnujemy z rezerwacji, wciskamy klawisz USU.

HISTORIA WYPOYCZE

Po zalogowaniu si na swoje konto moemy przejrze histori wczeniej wypoyczanych pozycji.